Skip to content Skip to footer

Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Kişisel verilerinizin korunması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden White Rose Motor Sanayi ve Otomasyon Ticaret Limited Şirketi (“Şirket” veya “Powerşarj®”) en önemli öncelikleri arasındadır. İşbu Aydınlatma Metni doğrultusunda Powerşarj® internet sitesi veya Powerşarj® mobil uygulaması da dâhil olmak üzere Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilere yönelik sizleri aydınlatılarak Kanun uyarınca gerekli şeffaflığın sağlanması amaçlanmaktadır.

Kişisel Verilerin İşleme Amacı ve Hukuki Sebep

Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerden faydalanmanız sırasında aşağıda detaylı şekilde açıklanan kişisel verileriniz Kanun’un 4. maddesinde temel ilkelere uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Kişisel VerilerinizHukuki Sebep
Powerşarj Mobil Uygulama Üyeliğinizin Olması Durumunda

Üyelik işlemlerinin (üyelik oluşturulması, iptali veya bilgi güncelleme) gerçekleştirilmesi

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad, TCKN)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

Kullanıcı Bilgisi (Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
 

Mobil uygulama üzerinden mobil ödeme yapabilmenizi sağlamak

Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
 

Fatura düzenlenmesi veya fatura iptali işlemlerinin yerine getirilmesi

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN) İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 

İletişim izinlerinizi yönetmenizi sağlanmak

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta)

Kullanıcı Bilgisi (İzin Durum Bilgisi)

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
Powerşarj Kart Talep Edilmesi Durumunda

Powerşarj Kartın sizlere ulaştırılmasının sağlanması

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı)

İletişim Bilgileri (Adres, Telefonu Numarası )

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
Kişisel Bilgilerinizin Güvenliğinin Sağlanması

Kişisel verilerinizin korunması için gerekli veri güvenliği önlemlerinin alınması

İletişim bilgilerinin doğruluğunun sağlanması

İşlem Güvenliği Bilgisi (şifre bilgileri) İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta)Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Kullanıcı Desteği SağlanmasıTaleplerinizin alınması, sonuçlandırılması, gerekli desteğin sağlanması,

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

Kullanıcı Bilgisi (Kullanıcı Talep Veya Şikâyetleri, Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
 Kullanıcı memnuniyetinin sağlanması

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

Kullanıcı Bilgisi (Kullanıcı Talep Veya Şikâyetleri, Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine GetirilmesiResmi kurum veya kuruşlara bilgi verilmesi, talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)

Kullanıcı Bilgisi (Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)

Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)

Kullanıcı Bilgisi (Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)

 
Hukuki süreçlerin yürütümüHukuki süreçlere konu olması durumunda takibi ve gerekli bilgilerin sunumu

 Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

Kullanıcı Bilgisi (Araç Bilgisi, Kullanıcı Talep veya Şikâyetleri)

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Açık Rızanız Doğrultusunda Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Pazarlama Faaliyetleri

Kanun kapsamında bazı amaçlar dâhilinde kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgilinin açık rızasının alınmış olması gerekmektedir. Kanun’daki kişisel veri işleme şartları doğrultusunda hareket eden Şirketimiz aşağıda yer alan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda üzere kişisel verilerinizi ancak onay vermiş olmanız halinde,Hizmetlerimizin sizlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; analiz, segmentasyon veya hedefleme çalışmalarının yürütülmesi; size özel ürün veya hizmet tekliflerinin, yeni ürün duyurularının, kampanyaların, promosyonların sunumu ile diğer pazarlama aktivitelerinin yürütülmesi; anket ve müşteri memnuniyet ölçümü çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda sizlerle elektronik yollarla iletişime geçilmesi amaçları ile işlenebilecek ve amaçlar doğrultusunda hizmet aldığımız üçüncü kişi tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir.

Lokasyon Verilerinin İşlenmesi

Powerşarj® Mobil uygulama üzerinden lokasyon verilerinizin işlenmesine onay vermeniz durumunda anlık lokasyon bilginiz size en yakın elektrikli araç şarj istasyonunu açılacak haritadan görebilmeniz amaçlı işlenmektedir. Lokasyon herhangi bir sistemde kayıt edilmemekte ve takip edilmemektedir. Anlık yalnızca bulunduğunuz konuma göre gösterim yapılmaktadır.

Powerşarj® Mobil uygulamasının konum servislerinize erişimini istediğiniz herhangi bir vakitte kaldırma imkânınız bulunmaktadır. İlgili işlem telefonunuzun uygulama ayarlarında yer alan konum servislerine erişimine ilişkin bölümden gerçekleştirilebilecektir.

Mobil Uygulama Bildirimleri

Powerşarj® Mobil uygulaması üzerinden bildirimlere onay vermeniz halinde şarj işlemleri, hesap durumu, işlemlerinin ödeme durumları, Powerşarj® istasyon ağı hakkındaki gelişmeler ve güncel kampanyalar hakkında bildirim alabilmeniz amaçlı Powerşarj® Mobil uygulamasının yüklü olduğu cihazınız üzerinden bildirimler almaya başlayacaksınız. Bildirimleri almayı istediğiniz herhangi bir vakitte kapatma imkânınız bulunmaktadır. İlgili işlem telefonunuzun uygulama ayarlarında yer alan bildirimlere ilişkin bölümden gerçekleştirilebilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninin birinci başlığı altında yer verilen amaçların yerine getirilmesi kapsamında yukarıda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda Powerşarj® Mobil Uygulama, Çağrı Merkezi, WhatsApp, E-posta ve Sosyal Medya vasıtaları ile elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar

Kişisel verileriniz Kanun’un kişisel verilerin aktarımına ilişkin maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde, aşağıdaki kişilere belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılabilecektir.

Aktarılma AmacıAktarılan Kişisel VerilerinizHukuki Sebep
Mobil uygulama üyeliğiniz olması durumunda bilgi teknolojileri kapsamında yazılım, bakım, güvenlik ve kişisel verileri barındırma - konularında hizmet alınan tedarikçilerimiz.

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad, TCKN)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)

Kullanıcı Bilgisi (Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Çağrı merkezi kanalı ile taleplerinizin sonuçlandırılması amaçlı hizmet alınan tedarikçilerimiz

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

Kullanıcı Bilgisi (Kullanıcı Talep Veya Şikâyetleri, Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
WhatsApp aracılığı ile talep ve şikâyetlerinizin alınması ve sonuçlandırılması amaçlı hizmet alınan tedarikçilerimiz

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

Kullanıcı Bilgisi (Kullanıcı Talep Veya Şikâyetleri, Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Sosyal Medya kanalı ile taleplerinizin sonuçlandırılması amaçlı hizmet alınan tedarikçilerimiz

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

Kullanıcı Bilgisi (Kullanıcı Talep Veya Şikâyetleri, Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
Tarafınıza ileti gönderilmesi amaçlı hizmet alınan tedarikçilerimiz

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta)

Kullanıcı Bilgisi (İzin Durum Bilgisi)

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Powerşarj Kart teslimi amacıyla kargo hizmeti alınan tedarikçilerimiz

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı)

İletişim Bilgileri (Adres, Cep Telefonu Numarası)

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Kart saklama hizmeti alınan tedarikçilerimizFinansal Bilgi (Kart BilgileriVeri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile hukuki destek aldığımız iş ortaklarımız

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı,  TCKN)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)

Kullanıcı Bilgisi (Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

İlgili Kişinin Olarak Haklarınız

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin silindiğinin veya yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıdaki iletişim adreslerine iletebilirsiniz.

Posta Adresi: 15.Cadde No: 6/B, 70100 Organize Sanayi Bölgesi Merkez / Karaman

E-mail Adres: info@powersarj.com

Çağrı Merkezi: 0850 308 96 96