Skip to content Skip to footer

Ticari Şarj istasyonları

Yakın bir gelecekte yakıt istasyonlarının yerini hızlı şarj istasyonlarının alacağı bir gerçektir, bunun için şimdiden ticari düşünen firmalar veya kişilerle geleceğin işi olan şarj istasyonu ağını kurmak için firmamız Powerşarj, ticari işletme kurmayı düşünen kişilerle ortaklıklar veya bayilikler oluşturmaktadır.

2030 yılında Avrupa’nın katı yakıtlı araçların üretimini bırakacağını açıklaması ile dünyada tüm devletler yeşil mutabakat ve karbon ayak izi çerçevesinde konuya kayıtsız kalmayarak, küresel ısınmaya karşı alınan ortak kararlar doğrultusunda kentsel alanlarda emisyonları azaltmaya ve hava kalitesini iyileştirmeye yönelik taahhütlere imzalar atmaktadır